Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Energitinget visade vägen för hur man gör affärer av hållbarhet

Den 26 april genomfördes Energitinget på Lokomotivet i Eskilstuna inom projektet Energieffektiva företag i östra Mellansverige. Temat för dagen var Energi och affärer med fokus på stärkt företagsutveckling och konkurrenskraft kopplat till hållbarhet och energieffektivisering. 

Dagen präglades av inspirerande föreläsningar som gav bredare perspektiv på hållbarhet och innovation, men även tankeväckande djupdykningar inom temat energi och hållbar affärsnäring. Utöver det så fungerade även eventet som en mötesarena, där nätverkande och erfarenhetsutbyte kunde delas mellan deltagarna. 

Gustav Stenbeck som är VD på Mestro och tidigare hållbarhetschef på Nordic choice Hotels,pratade om hur hållbarhet påverkar vårt sätt att göra affärer idag och i framtiden. Gustav beskrev konkreta exempel på hur hållbarhet inom affärsverksamhet dels kan gå helt fel om kvalitét eller annan viktig komponent i en produkt byts ut mot ’hållbarhet’. För att hållbarhet ska fungera affärsmässigt så krävs det att hållbarhet blir en naturlig del av eller utvecklar den befintliga produkten. Gustav diskuterade även ’ägandet’ av produkter och prylar och hur det kanske blir ’tillgången till’ och inte nödvändigtvis ’ägandet’ som kan komma definiera marknadsstrukturer i framtiden. 

En annan föredragshållare var Anna Bergström - Centrumledare på ReTuna,som berättade om hur återbruksgallerian ReTuna arbetar, och det mediala genomslaget ReTuna fått genom att marknadsföra hållbarhet och återbruk på rätt sätt. Kontentan av föredraget var att hållbarhet ger en extra dimension till produkter och att marknaden för hållbara och/eller återvunna produkter är ständigt växande. 

Anders Stubelius – Affärsutvecklare på Energimyndigheten var också på plats och berättade om myndighetens strategi för energieffektivisering genom tillväxt och hållbar affärsutveckling. Anders gav perspektiv på Sverige i världen, och förklarade att trots att vi är ett litet land så finns det en stark, innovativ entreprenörsanda i Sverige, och genom hållbara och innovativa affärslösningar kan vi globalt sett bidra till en mer hållbar framtid. 

EUlogo c RGB

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin