Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Välbesökt sollunch i Motala

Solen strålade på himlen och i Föreningarnas hus bjöds det på lunch och intressanta föredrag från företag som har valt att satsa på solel.

Slående för de 3 företagen som presenterade sin satsning på solel var att omsorgen om miljön och vikten av att investera i hållbarhet för framtiden stod överst på listan. Den längre återbetalningstiden, uppåt 12 år, är inte ett problem om man driver en långsiktig verksamhet.

Inledde lunchen gjorde Anders Bengtson som jobbar som näringslivsutvecklare i Motala. Han pratade om vikten av att stärka sin konkurrenskraft som företagare och ett sätt kan vara genom att satsa på solel. Han har märkt av ett stort intresse för solel hos företagen i Motala kommun.

På plats fanns också installatörsföretagen, Östgöta solel, Sunsolutions, MVE och PPAM som är verksamma i området för att svara på frågor från intresserade.

Eventet var välbesökt och där fanns förutom intresserade företagare, energi- -och klimatrådgivningen i Motala kommun, Tillväxt Motala, Energikontoret och Hela Sverige ska leva.

Lunchen genomfördes inom projektet Framtidens solel i Östra Mellansverige.

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin