Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Energikontoret Östra Götalands information om hantering av personuppgifter utifrån GDPR

1. Allmänt om GDPR
Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordning (GDPR). GDPR ersätter den befintliga Personuppgiftslagen (PUL) och gäller för alla EU-länder.

2. Beskrivning av GDPR
GDPR har tagits fram för att skydda dig och dina rättigheter avseende hantering och spridning av dina personuppgifter. Tanken är att du skall känna dig trygg med att dina registrerade uppgifter inte används på ett otillbörligt sätt. 

3. Vad är en personuppgift?
En personuppgift är sådan data som på något sätt identifiera dig som person, dvs namn, adress, telefon, mail etc. 

4. Vem är Personuppgiftsansvarig?
Personuppgiftsansvarig är bolagets VD/Verksamhetsledare, för närvarande Erik Gotborn: e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn: 0700-900447.

5. Hur lagrar vi dina Personuppgifter?
Personuppgifter i form av e-postadresser lagras på IT-tjänsten Mailchimp. Detta för att vi på ett enkelt och smidigt sätt ska kunna skicka ut dessa nyhetsbrev och annan information, ex. inbjudningar, till intressenter som vi tror kan ha en konkret nytta av att motta den.

I flertalet av de projekt som Energikontoret bedriver finns ett krav på att ekonomiskt underlag och deltagarförteckningar vid aktiviteter m. m. måste sparas under 10 år efter projektets genomförande. I detta fall sparas personuppgifterna på Energikontorets dataserver. Deltagarförteckningar och annan dokumentation är konstruerade på ett sådant sätt att inga känsliga personuppgifter anges i dessa.

Energikontoret Östra Götaland lämnar inte ut personuppgifter till tredje part om det inte anges av lag eller stödregler i det enskilda fallet.

8. Hur får jag reda på vilka uppgifter ni har om mig?
Om du vill ha ut de personuppgifter som finns kring dig så vänder du dig till VD/Verksamhetsledaren på Energikontoret Östra Götaland.

9. Kan ni radera mig ur era system?
Vi kan radera dig ur våra system i de fall vi har full rådighet över det, t. ex. i adressregister rörande nyhetsbrev. Vad gäller nyhetsbrev så avregistrerar man sig enkelt via en funktion i nyhetsbrevet. I de fall stödregler reglerar detta så måste vi följa det som anges i dessa.

10. Datintrång
Eventuella dataläckor rapporteras till Datainspektioner inom 72 timmar.

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin