Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Nu rivstartar vi projektet Östgötautmaningen

Östgötautmaningen - fossilfria transporter i offentlig sektor är ett treårigt projekt finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Östergötland samt 12 stycken deltagande kommuner. Projektet syftar till att hjälpa deltagande aktörer att snabbare ställa om sina egna transporter och sina fordon till att bli fossilfria.

Projektet har varit igång sedan januari 2018. Det rivstartades med ett seminarium kring hållbar upphandling med fokus på transporter, fordon och bränsle. Tillsammans med Östgötautmaningen – näringslivet och systerprojektet Hållbara transporter i Östergötland lanserades en upphandlingsguide som tagits fram av upphandlingsexperten Maria Losman från Ecoplan.

Då projektet består av olika delar och deltagande kommuner har olika behov har Energikontoret besökt alla kommuner som önskat börja med en nulägesanalys samt göra en översyn av aktuella styrdokument. På turnén som gick till Mjölby, Boxholm, Ydre, Ödeshög, Vadstena, Valdemarsvik, Motala, Linköping samt Region Östergötland genomfördes möten med politiker och tjänstemän med ansvar för olika delar av kommunens transportbehov.

Att få med politiker på denna resa har varit en viktig del.  Genom att träffa kommunstyrelsen i alla kommuner har projektet förankrat tanken om fossilfria transporter till 2030 - som är det nationella målet. Kommunerna beslutar vart man lägger ambitionsnivån men självklart finns möjligheten att vässa målen för de kommuner som vill driva på omställningen snabbare.

Den 22 november planeras ett upprop där alla deltagande kommuner i regionen samtidigt skriver på Östgötautmaningen – och antar utmaningen att senast 2030 ha fossilfria transporter i kommunens verksamhet.

EUlogo c RGB

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin