Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Välkommen på Energimingel på Cleantech Park!

Vill du veta mer om fördelarna med att energieffektivisera lokaler och processer hos små och medelstora företag och samtidigt få tillfälle att träffa intressanta företagare och andra representanter inom energieffektiviserings- och hållbarhetsfrågor? I så fall är du välkommen på ett kostnadsfritt Energimingel på Cleantech Park i Linköping.

Projektet Energieffektiva företag är ett projekt som främjar ökad energieffektivitet i små och medelstora företag. Detta projekt avslutas i september 2018 och vi vill nu berätta om projektets resultat, ge goda tips på enkla och billiga energieffektiviseringsåtgärder, samt ge dig som deltagare möjlighet att mingla med företag som genomfört åtgärder, eller med andra aktörer med koppling till energieffektiviserings- och hållbarhetsfrågor. 

Förutom mingel så kommer vi ha ett seminariepass med ett antal föredrag. Programmet kommer bland annat att omfatta följande:

  • Inledande mingel.
  • Energieffektivisering i små och medelstora företag – goda exempel från genomförandet av projektet, Erik Gotborn från Energikontoret Östra Götaland.
  • Enkla och billiga åtgärder som ger resultat, Peter Wimble från WSP.
  • Energieffektivisering - en viktig del i affärsmodellen, Henrik Dahlström från Almi Företagspartner.
  • Så kan kommunen stödja företag med deras energiarbete, Ann-Christin Nilsson Cedermo, energi- och klimatrådgivare i Vadstena och Ödeshög.
  • Avslutande mingel.

Datum: 4 september.

Tid: 16:00 – 17:30

Plats: Cleantech Park, Gjuterigatan 1 D, i Linköping

Aktiviteten är kostnadsfri för målgruppen. Vi har dock begränsat antal platser, så anmäl dig redan idag!

Mer information och länk till anmälan hittar du här: LÄNK

EUlogo c RGB

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin