Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Boxholms kommun satsar på HVO

Boxholm tar ett stort kliv mot målet att bli koldioxidfritt 2030. Alla kommunala bilar som drivs med diesel ska byta bränsle till 100% förnybar HVO. "Till de kommunala bilarna finns idag en dieseltank som kommer att bytas ut och vi kommer se till att alla kan tanka där", säger kommunchefen Göran Lundström i en artikel i Corren den 25 juni 2018. 

Minskningen av COutsläpp beräknas vara 80-90 % för varje fordon som tankas med HVO 100% förnybar diesel istället för fossil diesel. Boxholm har cirka 50 fordon i de kommunala verksamheterna med Boxholms hus inräknat, varav ca 2/3 är dieselfordon. Den totala besparingen bedöms till minst 65 ton CO2.per år
 
Det är genom projektet Östgötautmaningen –fossilfria transporter i offentlig sektor, som drivs av Energikontoret Östra Götaland, som denna satsning kommit till stånd. Kommunerna i Östergötland får via projektet sina fordonsbestånd analyserade med avseende på körsträckor, nyttjandegrad och vilka bränslen som tankas. Utifrån analysen kan förslag och möjligheter för omställning till fossilfria alternativ tas fram. Projektet varar i tre år, 2018-2020, och är  finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Östergötland och deltagande kommuner.
 
Bränslet HVO 100 fungerar i alla dieselmotorer. Det tillverkas av Neste och levereras av det Östgötska företaget Energifabriken.

EUlogo c RGB

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin