Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Kampanj för ökad energi- och klimatrådgivning

Nu pågår en informationskampanj för ökad energi- och klimatrådgivning. Tre filmer har tagits fram i ett samarbete mellan kommunerna i Östergötlands län för att synliggöra möjligheten till kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning i den egna kommunen. Filmerna kommer att sändas i TV3 och Kanal 5, men du kan också se filmerna via vår hemsida: http://www.energiost.se/energiradgivarna 

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin