Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Energimingel avslutar 3-årigt energieffektiviseringsprojekt!

Nu har den sista aktiviteten för Östergötlands del genomförts inom projektet ’Energieffektiva företag genom Energikontor i samverkan’. Projektet har pågått sedan 2015 och har under denna tid hjälpt små och medelstora företag att öka sin energieffektivitet och konkurrenskraft, samtidigt som de minskat sin klimatpåverkan.  Den 4:e september avslutades projektet med ett välbesökt ’Energimingel’ på Cleantech Park i Linköping.

Under energiminglet presenterade vi från Energikontoret Östra Götaland lyckade resultat och goda exempel från projektets gång. Resultaten visar bland annat hur projektet lyckats nå ut till målgruppen och att vi genom olika aktiviteter och resurser kunnat hjälpa ett stort antal företag att minska sin energianvändning avsevärt. 

Viktiga samarbetspartner inom projektet så som Almi, WSP och energi- och klimatrådgivare presenterade även sina upplevelser från projektets gång och gav goda och intressanta exempel från deras möte med deltagande företag. Baserat på erfarenheter som plockats upp längs med projektet gav våra samarbetspartner även tips och råd på enkla och billiga åtgärder som ger goda resultat.

Under minglet talades det bland annat mycket om framtidens effektproblematik – och vad det finns för nutida lösningar för att bland annat kapa effekttoppar. Effektoptimering är ett spännande område just nu, och framtidens utmaningar vad det gäller just effekt är stora. I framtiden kommer det krävas en kraftsamling på nationell, regional och lokal nivå inom området för att utveckla infrastrukturen och skapa smartare system och lösningar.

Det talades även om hållbart företagande, och om hållbarhet som varumärke och en viktig del av affärsmodellen för företag. Både energieffektivisering och en klimat och miljöprofil är något som både många företag och vi inom projektgruppen identifierar som något oerhört viktigt för att lyckas som företag idag och inte minst framöver. 

Vi vill slutligen tacka alla företag och samarbetspartner som tillsammans med oss på energikontoret varit med att forma och möjliggjort projektet – och inte minst varit med och bidragit till att Östergötland blivit en mer energieffektiv och hållbar region.  

Om projektet:

Projektägare: Region Örebro län

Huvudfinansiär: Europeiska Regionala Utvecklingsfonden:

Viktiga samarbetspartner: Almi företagspartner, Fastighetsägarna, WSP, Kommunala energi- och klimatrådgivare m.fl.

Energieffektiva foretag finansiarer

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin