Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Vinnare i Valdemarsviks Etanolutmaning ställde om till etanol och sparade 2,5 ton CO2

I januari korades vinnarna i etanolutmaningen. Det var hemtjänsten i Gusum och Ringarum under ledning av enhetschef Mi Carlson som under perioden juli-oktober 2018 till 90 % tankat etanol i sina fordon. Alla enheter hade som minst bytt ut hälften av sin bensinanvändning mot etanol.

Under perioden så ökade etanolanvändningen med 66 % i socialförvaltning vilket bidrog till en CO2 reducering med 10,1 ton.

Valdemarsviks kommun är med i projektet Östgötautmaningen med syfte att minska CO2 utsläppen från sin fordonsflotta. Vid en närmare titt visade det sig att socialförvaltningen körde biofuelfordon som kan tankas med både etanol och bensin men man tankade bara bensin. Alla enhetschefer utmanades att få sin personal att börja tanka etanol i fordonen. Till sin hjälp så märkets alla etanolbilar upp med ett klistermärke på tanklocket samt att det i alla placerades en folder med information om var närmste tankställe för etanol fanns samt enkelt beskrivet varför detta var en viktig handling i kommunens strävan att minska sina CO2utsläpp.

Projekt Östgötautmaningen, fossilfria transporter i offentlig verksamhet är ett tre-årigt projekt finansierat av Europeiska regionalfonden, Region Östergötland samt av deltagande kommuner.

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin