Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Riktade insatser och gott samarbete leder till ökad energimognad

I samarbete med Länsstyrelsen, Energikontoret och Söderköping-Valdemarsvik miljökontor genomfördes i början på september två stycken företagsträffar, en i Valdemarsvik och en i Söderköping. Träffarna gick under temat energieffektivisering för ökad lönsamhet.Med sammanlagt cirka 25 deltagare blev detta startskottet för en rad enskilda företagsbesök i de två kommunerna som ledde till goda relationer och en ökad energimognad. 

Både Söderköping och Valdemarsvik präglas av en stark näringslivsanda med både stort driv och branschvis variation. Gällande energianvändning finns det dock fortfarande mycket som kan göras för att effektivisera och skapa ett ännu lönsammare näringsliv. 

Under hösten 2018 genomfördes därför samlade insatser i form av företagsbesök med sikte mot just stärkt företagande i form av effektivare energianvändning. Företagsbesöken genomfördes i samverkan mellan kommunernas miljökontor och Energikontoret. Cirka 15 företag har under hösten fått besök. Dessa bestod i regel av en rundvandring i verksamhetens lokaler följt av energirådgivning och uppföljning. Det finns i regel många lågt hängande frukter inom de flesta branscher, ofta kan det handla om åtgärder som inte kräver några större investeringar – och samtidigt skapar teknikens utveckling bättre förutsättningar och lösningar för de mer komplicerade energiproblemen. Energimyndigheten har dessutom en rad olika ekonomiska stöd för att komma igång med och utveckla energiarbetet.

Under hösten har det växt fram gott om goda exempel ur företagens engagemang och arbete. Ett exempel där energifrågan integrerats i företagsstrukturen är hos företaget Flexmac industri i Valdemarsvik. Företaget är ett av många andra företag som under hösten fick besök av Miljökontoret och Energikontoret i en samordnad insats för områdets näringsliv. 

Redan 2016 genomförde företaget en energikartläggning som fick ligga tillgrund för företagets mer strukturerade energiarbete. I september 2018 investerade företaget i LED-lysrör som installerades i befintlig armatur. Efter en enklare analys av elanvändning och timdata kunde Energikontoret konstatera att månaderna efter installationen blev de energisnålaste företaget haft på 5 år (jämfört med samma månader föregående år). Flexmac industris satsning är ett av många goda exempel som projektet kunnat vara med och utveckla och stödja. 

Samarbetet mellan regionens Energikontor och kommunernas lokalt förankrade Miljökontor har varit ett lyckat exempel på hur samverkan ger ökad förmåga. Organisationerna har kunnat komplettera varandra  väl inom både resurs och kompetens. Detta har utvecklat goda kontakter aktörerna emellan, och inte minst ökat energimognaden och hållbarhetstänket hos företagen.                                           

EUlogo c RGB

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin