Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Välkommen till EDAY 2019

EDAY är en återkommande mötesplats för lokala, regionala och nationella aktörer inom energi- och miljöområdet. Årets tema är ”Omställning i praktiken – så bidrar vi till klimatmålen” och utgår från mål 7 inom Agenda 2030 om hållbar energi för alla. Under dagen kommer vi att göra nedslag kring aktuella frågor, aktiviteter, utmaningar och lösningar inom cirkulär ekonomi, digitalisering i fastigheter och transporter.

Datum: 3 april.

Plats: Quality hotel Ekoxen, Linköping.

Avgift: 475 kr exklusive moms.

Mer information och länk till anmälan hittar du här: pdfLÄNK

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin