Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Nya projektmedel för att främja solelinvesteringar i små och medelstora företag

I februari 2019 påbörjas ett nytt 3-årigt projekt inom solel – Projektet bygger vidare på föregående projektfas och syftar till att öka investeringstakten i solenergi för små och medelstora företag i Östra Mellansverige. Under föregående projektperiod framgick att det fortfarande finns intresse och behov av tämligen grundläggande information om solel, inte minst då detta är en marknad och teknik som är i ständig utveckling och expansion. 

För företag finns det många anledningar för att installera solel; bland annat att det ger ökad lönsamhet med kostnadsbesparingar, det kan användas i företagets marknadsföringsarbete och företag har ofta stor elanvändning dagtid vilket matchar väl med elproduktion från solceller. Under kommande projektperiod ser vi därför framemot att hjälpa fler företagare att realisera solklart kloka investeringar. Under projektets gång kommer vi i projektgruppen även arbeta tydligare med strukturpåverkan för att söka nå mer långsiktiga resultat. Projektet ger även utrymme för arbete med mer innovativa lösningar kopplade till solel – bland annat teknik så som batterilagring och byggnadsintegrerade lösningar. Daniel Kvist är regional koordinator hos Energikontoret Östergötland, kontakta honom om du vill samarbeta och/eller vill veta mer om projektet. 

Om projektet:

Projektägare: Länsstyrelsen Östergötland.
Huvudfinansiär: Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.
Medfinansiärer (Östergötland): Region Östergötland, Länsstyrelsen Östergötland, Motala kommun, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Mjölby kommun, Vadstena kommun och Ödeshögs kommun
Viktiga samarbetspartners: Almi Företagspartner, Fastighetsägarna, kommuner m. fl.

EUlogo c RGB

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin