Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Om Energikontoret

Energikontoret är en del av Region Östergötland och har som uppdrag att stimulera till mer handlingskraft för en smartare energianvändning i Östergötland. Vi utvecklar och driver projekt för länets kommuner, företag m. fl. för att därigenom främja energieffektivisering och att öka användningen av förnybar energi.

Vi arbetar för att vi ska nå länets klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av olja och andra fossila bränslen och att vi ska använda energi effektivt överallt. Samtidigt som vi gör en energiomställning ska regionens företag kunna växa och skapa nya jobb.

Vår utgångspunkt är att nyttja fördelarna av regional och europeisk samordning i kombination med lokal förankring. Energikontoret samarbetar främst med kommuner och andra organisationer, men även med näringslivet och forskningen i regionen. Vi samarbetar också med både myndigheter och företag på såväl nationell som europeisk nivå.

Våra huvudsakliga verksamhetsområden omfattar: förnybar energi, energieffektivisering, hållbara transporter, cirkulär ekonomi och samordning av kommunernas energi- och klimatrådgivning.

Vi är en oberoende organisation utan vinstintresse som kan erbjuda:

  • Bred kompetens inom energiområdet
  • Kunskapen att leda och samordna stora som små projekt
  • Stor erfarenhet av informationsarbete via kampanjer och utbildningar
  • Omfattande nätverk såväl regionalt, nationellt och internationellt

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin