Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Energikontoret Östra Götaland har utarbetat en lista med konsulter som är verksamma i länet inom energi- och miljöområdet. Den ska fungera som beställarstöd för dig, att hitta de konsulter som har den kompetens du söker. Saknar du något företag, kanske ditt eget, så fyll gärna i vårt formulär genom att klicka på "Lägg till ny Post".

Klicka på bokstav ovan eller nedan för att visa hela listan.

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin