Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

I Konsultlistan hittar du konsultfirmor och deras kontaktuppgifter. Du kan också se vilka områden de arbetar med och vilka tjänster de har specialiserat sig inom. Konsulterna har själva lämnat uppgifterna. Vi garanterar inte att alla konsulter som är verksamma i regionen finns med i listan. Listan har upprättats på frivillig basis och presentationen görs i alfabetisk ordning.

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin