Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Upcoming Events

15 mars 2018 08:30 – 18:00
Location: Klostergatan 68, Linköping, Östergötlands län, Sverige

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin