Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Vägen till en hållbar internationell affär

25 augusti 2017 08:30 – 14:30
Location: Sankt Larsgatan 18, Linköping, Östergötlands län, Sverige
Category: Aktiviteter

Den 25:e augusti genomför Almi Företagspartner ett seminarium inom deras projekt Växthus som heter "Vägen till en hållbar internationell affär". Energikontoret Östra Götaland kommer finnas representerade för att informera om solel, energieffektivisering och företagande.

För mer information, klicka på länken för att ta del av inbjudan: LÄNK

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin