Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Hyra solceller - och andra nyckelfärdiga lösningar för höjd miljöprestanda

19 september 2017 07:45 – 09:30
Location: Cleantech Park Östergötland, Gjuterigatan 1D, Linköping, Östergötlands län, Sverige
Category: Aktiviteter

Då priset på solpaneler blivit allt billigare de senaste åren har antalet installationer ökat explosionsartat, samtidigt som nya affärsmodeller kring nyckelfärdiga lösningar, exempelvis hyra av solceller vuxit fram. Detta medför helt nya möjligheter för ditt företag att öka din miljöprestanda och samtidigt tjäna pengar på hållbarhet

Vid detta frukostseminarium kommer du att lära dig mer om hur du kan nyttja dessa lösningar i ditt företag. Målgrupp för aktiviteten är fastighetsägare, installatörer av solceller och andra små och medelstora företag, energirådgivare etc. Din anmälan behöver vi senast 15 september. Deltagande är kostnadsfritt!

Program och anmälan: pdfLÄNK

 

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin