Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Fossilfria transporter - kundkrav och lösningsorienterade leverantörer!

07 september 2017 11:00 – 13:30
Location: Cleantech Park, Gjuterigatan 1D, Linköping, Östergötlands län, Sverige
Category: Aktiviteter

Tydliga kundkrav och lösningsfokuserade leverantörer – hur får vi fossilfria och energieffektiva lösningar?

Alla som köper eller säljer transportlösningar och entreprenadtjänster står inför stora utmaningar för att nå de uppsatta målen om fossilfrihet, senast 2030. Med kunskapsutbyte, samarbete och fokus på gemensamma lösningar kan takten i omställningen ökas och högre miljönytta kan uppnås.

Kreativa och innovativa lösningar skapar också förutsättningar för goda affärer och nya företag i regionen. Kort sagt win-win för alla inblandade.

Vi bjuder in alla olika aktörer till ett gemensamt lunchseminarium den 7 september klockan 11:00 - 13:30, Cleantech Park i Linköping.

I seminariet medverkar bl.a. Skanska, Linköpings kommun, Alltransport, GDL, inköpare och hållbarhetsansvariga i flera östgötska kommuner samt Region Östergötland.

Boka in detta redan nu och gör din anmälan - länk till anmälan

Seminariet är ett samarbete mellan Företagsnätverket Östgötautmaningen, Energikontoret Östra Götaland och Energimyndigheten.

 

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin