Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Energilyftet - Seminarium i Linköping

09 november 2017 09:00 – 15:00
Location: Stadsrummet, Drottninggatan 45, Linköping, Östergötlands län, Sverige
Category: Aktiviteter

Snart ska alla nya byggnader vara betydligt mer energieffektiva än idag. Energilyftet är till för dig som arbetar med framtidens byggnader.

Energilyftet är en kostnadsfri webbutbildning som vänder sig främst till dig som är beställare, konsult, ingenjör, arkitekt, byggprojektledare, förvaltare eller drifttekniker. Utbildningen är en av Energimyndighetens kunskapsinsatser för att påskynda utvecklingen mot lågenergibyggnader, både när det gäller nybyggnad och ombyggnad, och för kommande energikrav.

På seminariet presenteras Energilyftet, drivkrafter till lågenergibyggande, och goda exempel. Vi diskuterar hur ni arbetar lokalt och regionalt. Dagen avslutas med ett studiebesök.

Länk till anmälan!

Länk till program.

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin