Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Kommunnätverk inom Framtidens solel

14 september 2017 12:15 – 15:15
Location: Västerås, Västmanlands län, Sverige
Category: Aktiviteter

Målgrupp: Tjänstemän, politiker inom kommuner i ÖMS-området som är engagerade i kommunens solelssatsningar och de som ännu inte kommit igång men vill få inspiration.

Syfte: Att skapa ett nätverk för kommunala tjänstemän och politiker i Östra Mellansverige som är engagerad i eller vill komma igång med satsningar kring solel för att bland annat underlätta för små- och medelstora företag som vill satsa på solel.

Program och anmälan!

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin