Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Så kan investeringar i energiåtgärder bidra till lönsamhet i företag

25 oktober 2017 10:30 – 13:00
Location: Klostergatan 68, Linköping, Östergötlands län, Sverige
Category: Aktiviteter

Många företag har goda förutsättningar att spara pengar, och därmed öka sin lönsamhet, på energieffektivisering och installation av solel och samtidigt minska sin riskexponering för plötsliga och höga prishöjningar på energi. Investeringen kan även innebära att värdet på verksamhetens fastighet ökar då den medför att driftskostnaderna minskar.

Gemensamt för dessa investeringar är att de ofta är lånefinansierade. Energikontoret Östra Götaland med samverkansparter bjuder nu in banker och mäklare till ett lunchseminarium för att berätta mer om vad som kännetecknar dessa typer av investeringar och hur de kan finansieras.

Din anmälan behöver vi senast 18 oktober. Deltagande är kostnadsfritt!

Program och anmälan: pdfLÄNK

 

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin