Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Offentlig upphandling som verktyg för att upphandla energieffektivt och fossilfritt

18 januari 2018 09:00 – 13:00
Location: Cleantech Park, Gjuterigatan 1D, Linköping, Östergötlands län, Sverige
Category: Aktiviteter

 

En ny vägledning har tagits fram som vänder sig till offenliga aktörer. Se program med länk till anmälan pdfAgenda_Seminarium_Sa_upphandlas_klimatsmarta_1.pdf

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin