Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Energiting 2018

26 april 2018 08:30 – 16:00
Location: VERKSTADSGATAN 8, Eskilstuna, Södermanlands län, Sverige
Category: Aktiviteter

Den 26 april 2018 genomförs Energitinget som är en mötesplats för företag i Östra Mellansverige. Fokus för eventet ligger på energifrågor i koppling till affärsverksamheter.

Mer information samt länk till anmälan hittar du här:http://energieffektivaforetag.se/aktiviteter/energiting/

EUlogo c RGB

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin