Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Driftoptimering i fastigheter

18 april 2018 13:00 – 16:30
Location: Cleantech Park, Gjuterigatan 1D, Linköping, Östergötlands län, Sverige
Category: Aktiviteter

Vill du veta mer om hur du kan spara energi och pengar på driftoptimering i fastigheter?

Detta är temat för tre halvdagsseminarier som genomförs i Eskilstuna, Örebro och Linköping i april. Föreläsare är Kenneth Weber från ETM Kylteknik AB som har 30 års erfarenhet av driftoptimering i fastigheter.

Målgrupp för seminariet är:

• Fastighetsägare som räknas som små och medelstora företag, det vill säga max 250 anställda och har en årsomsättning om högst 50 miljoner euro ELLER en årlig balansomslutning om högst 43 miljoner euro

• Kommunala energi- och klimatrådgivare

• Andra aktörer i mån av plats, exempelvis energikonsulter, energibolag, företagsrådgivare etcetera.

Vi inleder med lunch kl 12.00 för de som har möjlighet att vara med på den. Deltagande är helt kostnadsfritt.

Anmälan till Eskilstuna 16 april gör du här: LÄNK

Anmälan till Örebro 17 april gör du här: LÄNK

Anmälan till Linköping 18 april gör du här: LÄNK

Om du vill läsa hela programmet så hittar du den här: pdfLÄNK

 

 

 

 

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin