Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Bussresa till Energiting 2018

26 april 2018 06:45 – 18:30
Location: VERKSTADSGATAN 8, Eskilstuna, Södermanlands län, Sverige
Category: Aktiviteter

Temat för Energiting 2018 är Energi och affärer med fokus på stärkt företagsutveckling och konkurrenskraft kopplat till hållbarhet och energieffektivisering.

Vi tjuvstartar dagen i sann klimatsmart anda genom att samåka upp till Energitinget, i bussen erbjuds frukost och intressanta föredrag på temat energi och klimat. 

Bussresa från Linköping/ Norrköping (ingår i entréavgift)

  • Avgång Linköpings fjärrbussterminal: ca. 06:45
  • Avgång Norrköpings resecentrum: ca. 07:20
  • Frukost
  • Föredrag i bussen om energi och klimat

          - Björn Lundborg (Fastighetsägarna, MittNord)

          - Robert Klasson (Energi och klimatrådgivare, Linköpings kommun)

          - Oskar Klingvall (Klimatklivet, Länsstyrelsen)

  • Hemfärd: ca. 16:15

Fullständigt program och inbjudan hittar du här: pdfLÄNK

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin