Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Tema Miljökommunikation

06 september 2018 08:30 – 12:30

 

 

 

 Välkomna till ett spännande Seminaruim om att skapa förändring på riktigt! Hur förstår och förhåller sig medborgare till globala miljöutmaningar? Stina Oscarssons, regissör, dramatiker och fri skribent håller en inspirerande föreläsning som tar avstamp i hennes senaste bok "Tror du att du kan förändr världen utan att anstränga dig". Viktoria Wibeck proffessor på LIU vid Tema Miljöförändring ger oss det senaste inom miljökommunikationsvetenskap och leder en workshop i dialogcafé form        pdfInbjudan_Miljokom.pdf

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin