Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Innovation day

08 november 2018 08:30 – 16:00
Location: Majgatan 4, Linköping, Östergötlands län, Sverige
Category: Aktiviteter

Tema för dagen är ”Hållbar affärsinnovation” och omfattar en rad olika föredrag kopplat till detta tema. Bland annat kommer Olof Hjelm från Linköpings universitet att samtala med Teodor Hovenberg, Envista och Lisa Elfström, Sunda hus under passet "Goda exempel från Östergötland, affärsinnovation". Programmet i dess helhet hittar du här: https://innovationweek.eastsweden.se/program/innovation-day

ESID

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin