Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

EDAY 2019

03 april 2019 08:30 – 16:00
Category: Aktiviteter

EDAY är en återkommande mötesplats för lokala, regionala och nationella aktörer inom energi- och miljöområdet. Årets tema är ”Omställning i praktiken – så bidrar vi till klimatmålen” och utgår från mål 7 inom Agenda 2030 om hållbar energi för alla. Under dagen kommer vi att göra nedslag kring aktuella frågor, aktiviteter, utmaningar och lösningar inom cirkulär ekonomi, digitalisering i fastigheter och transporter.

Huvudtalare är Johan Kuylenstierna(Stockholms universitet och Stockholm Environment Institute) som kommer att prata om den globala omställningsagendan. Moderator för dagen ärJakob Lagercrantzfrån 2030-sekretariatet.

Övriga talare omfattar bland annat:

  • Klas Gustafsson, ledamot i Delegationen för cirkulär ekonomi och vice VD för Tekniska Verken.
  • Christoffer Börjesson, Fastighetsägarna Stockholm.
  • Maria Huge Brodin, Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
  • Elin Ledskog, Againity.

Datum: 3 april.

Plats: Quality hotel Ekoxen, Linköping.

Avgift: 475 kr exklusive moms.

Mer information och länk till anmälan hittar du här: pdfLÄNK

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin