Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Avslutade projekt

Vindkraft Öst Etapp IV

Energimyndigheten har beviljat 559 500 kronor för ett projekt som har som huvudsyfte att bidra till ökad kunskap om vindkraftens möjlighet i Södermanland och Östergötland.

För att nå detta syfte kommer ett antal aktiviteter genomföras som fokuserar på samverkan mellan regionala och lokala aktörer. Exempel på aktiviteter är bland annat: Leverera en utredning om regelverk för diftbolag; utföra tre kommunträffar för företagare, markägare och allmänhet samt genomföra ett stormöte i regionen. 

Projektet kommer att pågå under perioden 2017-06-01 till 2018-05-31.

Artiklar som tagits fram inom ramen för projektet:

pdfKartläggning av möjligheter och hinder kring vindkraftutbyggnad i vissa kommuner i Östergötland och Södermanland

pdfVarför får vi inte fler vindkraftsetableringar i Södermanland och Östergötland?

pdfÖversyn av finansieringsformer för kommande insatser för att främja vindkraftsfrågor 

Om projektet

Projektägare: Energikontoret Mälardalen.

Koordinator i Östergötland: Energikontoret Östra Götaland.

Medfinansiär i Östergötland: Länsstyrelsen Östergötland.

Viktig samarbetspartner: Kolmårdsvind.

Kontaktinformation

Erik Gotborn, tfn 0700-900447, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin