Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Avslutade projekt

Biogas i Östergötland

AgroÖst FoU och Energikontoret Östra Götaland samarbetar för ökad produktion av biogas inom lantbruket. Satsningen sker inom projektet Biogas i Östergötland som beviljats 2.4 MSEK av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Regionförbundet Östsam. Projektet ger stöd till lantbruksföretag som vill satsa på biogasproduktion i samarbete med andra företag.

Projektets idé är att bedriva kunskapshöjande aktiviteter för att underlätta för lantbruksföretag som vill satsa på biogasproduktion i samarbete med andra företag. Projektet ska öka kunskapen om och ge stöd i processen med att finna affärslösningar för samrötningsanläggningar. Det finns ett stort intresse för biogas bland lantbrukare runt om i Östergötland. Samtidigt vet de flesta lantbrukare idag att kalkylerna är tuffa.

Fördelarna med gemensamhetsanläggningar för att få lönsamhet framstår allt tydligare. Det har också visat sig att det i flertalet fall finns fördelar att satsa på produktion av fordonsgas. Det ger bättre betalt och det finns stora skalfördelar vid uppgraderingen av rågasen.

Hur genomförs projektet?

Projektet vänder sig till landsbygdsföretag med intresse för att producera biogas i Östergötlands län. Indirekt är målgruppen även potentiella köpare av biogas på den svenska marknaden samt regionala och lokala utvecklingsaktörer. Projektet ger expertstöd i form av rådgivning, utbildning och affärsutredningar. Det expertstöd som ges till lantbrukargrupper utgår från lantbrukarnas uttalade behov och från den fas i affärsutvecklingen som biogasinitiativet befinner sig i för att stödja produktionsidén till affär.

Vad krävs för att delta i projektet?

 • Som lantbrukare behöver du ha ha intresse för och se möjligheten till biogasproduktion inom din verksamhet - gärna tillsammans med andra lantbrukare.
 • Som deltagare i projeket ges du tillfälle till utredningar av din möjliga biogasanläggning, studieresor samt personligt affärsstöd och utbildning i dialog med experter av biogasaffärer.
 • Som deltagare betalar du 3 000 SEK per år som enskilt företag eller om flera lantbruksföretag redan gått ihop kring en möjlig affär betalar ni 10 000 SEK per år. Studieresor och utbildningar som du deltar i blir då kostnadsfria. Önskar du konsultstöd i form av utredningar och analyser av din affär betalar du 10 % av konsultkostnaden - 90 % av kostnaden står projektet för.

Mål

Biogas i Östergötland bygger på erfarenheterna från projektet Biogas på Gårdsnivå. I detta projekt utreddes möjligheterna för lantbruk att starta och driva gårdsbaserad biogasproduktion baserad på flera olika substrat (så som olika typer av gödsel, vall och kombinationer av detta). Studien visade på ett tydligt sätt att för att för att en gårdsbaserad biogasproduktion ska vara lönsam så krävs en mycket stor anläggning och därmed också mycket substrat.

Men möjligheten att göra biogas av gödsel och vall från mindre lantbruk kvarstår ändå. I detta projektet, Biogas i Östergötland, fokuseras krafterna på att ge stöd till lantbruksföretag och utveckla en modell för affärslösningar vid etablering av samrötningsanläggningar för biogasproduktion. Detta innebär att två eller fler lantbruk går samman kring en biogasanläggning och genom detta kommer upp i de kritiska nivåer av substrat och biogasproduktion som krävs för att investeringen ska vara ekonomiskt bärande.

Projektets arbetssätt bygger på en blandning av utbildning, grupparbeten och coachning i grupp och enskilt. Parallellt kommer en struktur för stöd vid upprättande av affärsmodeller för samrötningsanläggningar utvecklas. Projektet, som pågå under 24 månader, ägs av AgroÖst och kommer på uppdrag att ledas av Energikontoret Östra Götaland AB.

Effektmål

 • De regionala lantbruksföretagen har utvecklat sitt kunnande om biogasproduktion i samrötningsanläggningar och fått fler potentiella samarbetspartners.
 • Den regionala strukturen som uppmuntrar och ger stöd åt fler lantbruksföretag att utnyttja växande miljödrivna marknader har förbättrats, bl a genom tydliggörande av roller i olika faser.
 • Det regionala företagsklimatet har förbättrats genom att lantbruksföretagens samarbete och nätverksbyggande har ökat.
 • Kunskapen om lantbruksföretagens praktiska möjligheter och svårigheter vid gemensam biogasproduktion har ökat, vilket dokumenterats.
 • Den regionala övergripande strukturen för att stärka lantbruksföretagen som energiproducenter har förbättrats.
 • Förutsättningarna för fler jobb i fler och växande lantbruksföretag i regionen som samtidigt möter utmaningarna inom miljö- och klimatområdet har ökat.

Resultatmål

 • Ett koncept till affärsmodell för biogasproduktion i samrötningsanläggningar inom lantbruket har utvecklats och dokumenterats
 • De deltagande företagen har gemensamt genomgått grundläggande utbildning i vad som krävs för att etablera en samrötningsanläggning.
 • Fyra grupper av företag (3-20 företag per grupp) har tagit ställning till att bilda konsortium för biogasproduktion i samrötningsanläggningar.
 • Fyra konsortier i regionen har gemensamt definierat en marknad och kund, kommit överens om en gemensam system- och affärslösning och gemensamt med andra lantbruksföretag erbjudit försäljning av biogas till kund (eller valt att avstå på dokumenterade grunder).

Kerstin Konitzer, projektledare
Tel 013-290991 eller 0730-476634
Epost Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin