Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Avslutade projekt

Energikartläggningscheckar

Inom projektet ”Regionala energikontor som noder för information om stöd för energikartläggning” kommer Energikontoret Östra Götaland fram till hösten 2014 vara en aktiv partner för företag i Östergötland som vill satsa på energieffektivisering. Målet för projektet är att öka kännedom om och sprida kunskap till företag om möjligheten till ekonomisk stöd för energikartläggningar.

Arbetet bedrivs i samarbete med Sveriges övriga energikontor och finansieras av Energimyndigheten. I korthet kommer Energikontoret att

  • tillhandahålla information till företag, stödja och vägleda företag i ansökningsförfarandet
  • genomföra regionala seminarier för företag
  • samarbeta och utbilda kommunala energi- och klimatrådgivare
  • samarbeta med miljöhandläggare / miljöinspektörer

Vill du veta mer om energikartläggningschecken? Energikartläggningschecken kan sökas till och med 2014. Det täcker 50 procent av kostnaden för kartläggningen, upp till maximalt 30 000 kronor. Stödet gäller företag som använder mer än 500 MWh energi per år. Lantbruk med minst 100 djurenheter kan få stöd även om de har mindre energianvändning.

För företag med en lägre energiförbrukning erbjuder Energikontoret Östra Götaland ett regionalt alternativ till energikartläggning inom projektet E-BOOST.

Mer information
Maria Gungner, projektledare (från 1 augusti 2012)
Tel/mobil: 013-290992 SMS: 0703-60 67 52
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin