Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Avslutade projekt

Energikuppen

Projektet Energikuppen är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen Östergötland (projektledare), Energikontoret Östra Götaland och sju av regionens kommuner som fokuserar på energi- och klimatanpassad kommunal upphandling.

Östergötlands 13 kommuner samt Landstinget i Östergötland har beviljats det statliga stödet för energieffektivisering (EES). I arbetet har det framkommit att klimat- och energifrågor i upphandling är ett område med stor utvecklingspotential. Många kommuner har goda intentioner om att krav ska ställas i upphandlingen, men det finns brister i implementeringen.

Syftet med detta projekt är att öka kompetensen hos berörd personal på förvaltningarna, samt att utveckla varje kommuns rutiner för energi- och klimatkrav i upphandling. Den övergripande målsättningen är att bidra till ökad energieffektivitet och minskade utsläpp av växthusgaser.

Energikontoret Östra Götaland bistår med sin kompetens i projektet och kommer bland annat att genomföra en enkätundersökning för att kartlägga hur energi- och klimatfrågor hanteras i upphandlingar idag hos de deltagande kommunerna, samt en omvärldsanalys för att hitta goda exempel och framgångsfaktorer från andra kommuner.

Projektet pågår från augusti 2013 till september 2014 och finansieras av Energimyndigheten. Projektets totala budget är 955 000 kr.

För mer information
Ulrika Loebjer, projektledare
Telefon/mobil: 013-290 993
SMS: 0767-78 20 02
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin