Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Avslutade projekt

Europeiska trafikantveckan 2013

Mellan den 16 – 22 september 2013 anordnas den årliga Europeiska Trafikantveckan runt om i hela Europa, en kampanj för att motivera allmänheten att cykla, gå och använda kollektivtrafik i så stor utsträckning som möjligt. Antalet städer i världen som deltar i kampanjen, har ökat år från år och under 2012 deltog totalt 2 158 städer. I Sverige deltog omkring 130 kommuner.

”Ren luft – ditt vägval”

Huvudtemat för Trafikantveckan 2013 är luftkvalitet och årets slogan är "Ren luft – ditt vägval". Trots att utsläppen minskar är svenska tätorter fortfarande drabbade. Barn är särskilt utsatta, eftersom de andas in mer luft i förhållande till sin kroppsvikt och att de befinner sig närmare marknivå och därmed närmare bilarnas avgasrör.

Energikontorets roll

Sveriges Energikontor har tillsammans med Cykelfrämjandet och Gröna bilister beviljats medel från Energimyndigheten för att stötta lokala organisationer i genomförandet av Trafikantveckan 2013. Det innebär bl.a. att stödja energi- och klimatrådgivare i deras arbete med Trafikantveckan.

Energikontoret Östra Götaland fungerar som regional samordnare i Östergötland och bidrar med stöd i planering och genomförande av aktiviteter inför och under Trafikantveckan. Information om vilka aktiviteter som planeras i länets kommuner kommer efter sommaren.

I stan utan min bil

Den 22 september genomförs dessutom EU-kampanjen "I stan utan min bil". En bilfri dag där alla invånare uppmanas att låta bilen stå och istället välja andra transportalternativ.

Mer information om kampanjen finns på:
www.trafikantveckan.nu
www.naturvardsverket.se/trafikantveckan
www.facebook.com/trafikantveckan
www.mobilityweek.eu

Mer information
Ulrika Loebjer, projektledare
Tel/mobil: 013-290993 SMS: 0767-78 20 02
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin