Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Avslutade projekt

ENIG (ENergieffektivisering I Grupp)

ENIG (ENergieffektivisering I Grupp) är ett nätverk skapat för att främja energieffektivisering i svensk industri. Organisationerna bakom ENIG är Swerea SWECAST, Swerea IVF och FSEK (Föreningen Sveriges Regionala Energikontor). Nationell samordnare för energikontoren är Energikontoret Östra Götaland. Energimyndigheten är en viktig samarbetspartner och en av finansiärerna bakom uppbyggnden av ENIG.

Projektet sammanställer bland annat en databas med energirelaterade nyckeltal från olika industribranscher. Nyckeltalen kan sedan användas av företag för energiledning, uppföljning med mera. Data som läggs in i databasen behandlas konfidentiellt.

Projektet startade 2009 och avslutas under juni 2012. Förberedelser för ett fortsättningsprojekt ENIG2 med ansökan till Energimyndigheten pågår.

Se mer på ENIG:s webbplats.

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin