Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Avslutade projekt

Kommunkampen 2012

Energikontoret satsar nu tillsammans med Östergötlands kommuner på hållbara transporter och en hälsosammare region genom att anordna Kommunkampen 2012. Kampanjen ska skapa nya resvanor som i sin tur bidrar till en hälsosammare livsstil och bättre miljö. Tävlingen pågår 3-30 september och är kostnadsfri för alla deltagare.

Flera kommuner i Östergötland har tidigare bedrivit cykla till jobbet-kampanjer både med sina egna anställda och med andra kommunmedborgare som målgrupp. Då dessa kampanjer ofta riktar sig till personer som redan cyklar är vinsterna i form av förbättrad hälsa och minskat koldioxidutsläpp låga. Det har under en tid funnits önskemål från kommunerna i Östergötland att göra en regional kampanj med fokus på att få vanebilister att ändra sina resvanor.

Nu ges möjlighet att med stöd av ett webb-verktyg (www.reshallbart.se) mäta och analysera resvanor för de som deltar i kampanjen. Det är möjligt att se resultat och förändring på både miljö och hälsa. 

Deltagande kommuner är; Norrköping, Söderköping, Mjölby, Boxholm och Motala. Projektet finansieras av Trafikverket Region Öst.

Mer information
Ulrika Loebjer, projektledare
Tel: 013-290 993 eller 0767-782 002
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin