Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Avslutade projekt

Energieffektiva landsbygdsbutiker

Energieffektiva landsbyggdsbutiker riktar sig till länets livsmedelsbutiker på landsbygden. Projektets syfte är att erbjuda butikerna en energikartläggning där åtgärder tydliggörs.

Energieffektivisering i en butik medför att butiken blir mer lönsam och på så vis får bättre förutsättningar att drivas vidare på orten. De boende blir då inte lika beroende av att hitta alternativa köpställen vilket minskar resandet. Energieffektiviseringen i sig påverkar miljön på ett positivt sätt.

Butikerna har genom Länsstyrelserna mycket goda möjligheter att få investeringsstöd till nya energieffektiva utrustningar med 50 % medfinansiering (upp till 85 % om det finns särskilda skäl och förutsättningarna för att energibesparingar uppnås stora). Därför är ett av projektmålen att flera butiker ska söka detta stöd efter att kartläggningarna är gjorda.

För mer information
Jenny Lundgren, projektledare
Telefon/mobil: 013-290 994
SMS: 0705-60 03 50
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin