Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Avslutade projekt

Energieffektiva företag

Projektet ska utveckla en modell för arbete med energieffektiviseringar inom små och medelstora företag i regionen. Projektets arbetssätt bygger på en blandning av utbildning, grupparbeten och coachning i grupp och enskilt. Parallellt utvecklas en arbetsmetod för klustersamarbeten som stöd vid energi- och klimatrådgivarnas arbete riktat till företag.

Projektet är ett regionalt samverkansprojekt mellan Energikontoret Östra Götaland och Östergötlands kommuners energi- och klimatrådgivare. Projektet startade i mars 2012 och kommer att pågå i 15 månader.

Projektet arbetar med hela processen kring energieffektivisering och företagsrelationer. Hur väcks och fångas företags intresse för energieffektivisering upp, hur genomförs åtgärder och hur följs effekten upp? Målen i projektet är att varje deltagande företag ska genomföra minst en energieffektiviserande åtgärd samt att stödja energi- och klimatrådgivarnas arbete mot företag i dessa frågor. Erfarenheterna från klusterbildningarna ska spridas för användning i flera kommuner i Sverige.

De främsta vinsterna med att delta i projektet är:

  • Energibesparing. Att energieffektivisera sin verksamhet sänker energikostnaderna vilket ger en ökad vinst. 
  • Ökad miljövinst. Att profilera sig som ett miljömedvetet företag ger konkurrensfördelar på marknaden.
  • Tidsbesparing genom arbetsgruppen. Att veta vilka energieffektiviseringsåtgärder som ett företag ska använda är inte lätt, men tack vare erfarenhetsutbyte från andra företag kan man välja de mest effektiva åtgärderna för just ert företag. Detta minimerar därmed risken att välja en åtgärd som inte passar ens verksamhet, samtidigt som det är tidseffektivt. 

 
Aktiviteter i projektet:

I slutet av november kommer de första klustermötena att hållas. De deltagande företagen har indelats geografiskt i fyra kluster . Varje kluster kommer att ha fyra klustermöten där varje möte hålls hos ett av företagen i respektive kluster. Under de två första mötena kommer en extern energiexpert att utbilda företagen i hur de kan organisera och strukturera sitt energieffektiviseringsarbete. Vidare kommer man också under varje klustermöte att gå ut på företaget tillsammans med energi- och klimatrådgivaren för att konkret se vad som har gjorts och kan göras för att spara energi och pengar. Klustermötena kommer att pågå fram tills mars 2013 och avslutas med en ceremoni den 15 maj 2013. Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Föreläsningar ifrån inspirationsdagen hittar ni HÄR!

Mer information

Joakim Svensson, projektledare
Tel: 013-290 997 eller 0703-266 867
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. (klicka på namnet)

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin