Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Avslutade projekt

Energieffektivisering av djurstallar – förstudie

Vretagymnasiet har behov av nytt kostall för mjölkproduktion. Ambitionen med förstudien är att förbereda för ett fullskaligt demonstrationsprojekt med det biobaserade samhället i fokus.

Utmaning

Utmaningen är att ta fram underlag för att förbereda byggnation av ett fullskaligt demonstrationsprojekt, där byggnad och produktionssystem är enligt bästa tillgängliga teknik. Resultatet av förstudien ska även spridas till lantbruksföretag generellt, för kunskap i val av investeringar kopplat till renovering av befintliga djurstallar m.m.

Demonstrationsanläggningen ska;   

  • ha ambitionen att vara nationell referensanläggning
  • i form av ett producerande ”living lab”  visualisera det biobaserade samhället och därmed återspegla ett helhetstänkt kring fossilfrihet, miljövänliga material och effektiva flöden etc.
  • vara öppen för lärande, tester och utveckling med visualisering och mätning som verktyg generellt i hela verksamheten.
  • ha kostnadseffektiv produktion i korrelation med god djurhälsa, bra arbetsmiljö, minskat underhåll samt synliga, effektiva, hållbara system.
  • nå en besparing på 25% samt skapa en ny standard för hur en mjölkgård kan se ut
  • skapa möjligheter för teknikföretag och forskare att tillämpa, demonstrera, utvärdera och utveckla sina lösningar på framtidens utmaningar i pågående produktion.

Förväntat resultat

En ”handbok” (pdf) med goda exempel/rekommendationer rörande lönsamma energieffektiviseringsåtgärder lämpade för renovering/nybyggnation av lantbruksfastigheter (i synnerhet mjölkstallar).

Beräkning av den ekonomiska och energimässiga potentialen för avyttring av överskottsvärme och/eller el. Underlag för urval av lösningar till kommande demonstrationsprojekt.

Om projektet

Förstudien finansieras till 50 % av Energimyndigheten och resterande finansiering delas mellan berörda samverkansparter. Region Östergötland/Vretagymnasiet är projektägare och partners i projektet är Energikontoret, Vreta Kluster, SLU, LRF konsult och Linköpings Universitet. Projektperioden är mellan oktober 2015 – september 2016.

Kontaktinformation

Projektansvarig;
Erik Gotborn
0700-90 04 47
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin