Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Avslutade projekt

BEAST Beyond Energy Action Strategies

Projektet BEAST syftar till att överbygga gapet mellan regioners och kommuners energiplaner och riktig implementering.

I 23 lokala projekt fördelade på 9 medlemsländer kommer strukturer för effektiv implementering och genomförande av åtgärder som leder till mätbara energibesparingar och/eller ökning av andelen förnybara energikällor att genomföras.

I Östergötland arbetar BEAST med:

  • Främjande av utvecklingen för elbilar och laddinfrastruktur
  • Tillvaratagande av restvärme från Ovako i Boxholm
  • Samordnad varudistribution i Norrköping

Inspiration/Gott exempel

Energikontoret Östergötland har genom arbetet i BEAST upprättat kontakter och nätverk mellan kommuner och olika laddningsinfrastrukturföretag, bilhandlare och intressegrupper inom regionen. I och med detta arbete har kunskapsnivån ökat och en positiv inställningen till elfordon och laddningsinfrastruktur skapats.  Ett stort event "E Road East" läs mer här arrangerades i juni 2015 i samarbete med EU projektet ProEBike. En roadshow och test perioder av elbilar i kommunverksamheter har utförts och pågår nu under hösten 2015. Stöd och information till kommuner att söka klimatinvesteringsstöd för utbyggnad av ladd-stolpar har givits. Energikontoret Östergötland kommer nu att leda arbetet med att utveckla en regional strategi för en fossil oberoende fordonsflotta, som ska nås 2025.

I projektet för tillvaratagande av restvärme i Boxholm arrangerade BEAST en jam session i januari 2015 där alla inblandade aktörer närvarande.

Resultat

Fem kommuner (Söderköping, Åtvidaberg, Ödeshög, Mjölby och Boxholm) installerat totalt 12 semi snabbladdare och fyra kommuner (Åtvidaberg, Vadstena, Mjölby och Motala) kör totalt 20 elbilar.

Den Jam-session som genomfördes för projektet för tillvaratagande av restvärme i Boxholm resulterade senare under våren i att kommunfullmäktige i Boxholm tog beslutet att gå vidare med satsningen på en teknik att lagra restenergi från stålföretaget Ovako. BEAST har också bidragit med information om möjligheten till finansiering av projektet via klimatinvesteringsstödet.

Om projektet

Projektet BEAST finansieras till 75% av EU och 25% av Regionen. Den totala budgeten är 1 082 458€. Projektet startade i mars 2014 och pågår i 36 månader fram till februari 2017.

I BEAST ingår 9 medlemsländer, Sverige (Energikontoret Östergötland), Cypern (CEA Cyprus Energy Agency), Lettland (ZREA Zemgal Regional Energy Agency), Italien (CMM Valtellina Mountain Community of Morbegno), Norge (MRFK Møre och Romsdal Fylke Kommuner), Belgien (PFB Province of Flemish Barbant), Kroatien (Unizag FSB University of Zagreb), Storbritannien Yttre Hybriderna (WIS Western Isle Council), (Spanien Grand Canaria (ITC Canary Islands Institute of Technology).
Energikontoret Östergötland är koordinator för hela projektet.

Rapporter och tryckt material

pdfUtvärdering av Roadshow och testperioder av elbilar i Östergötland

pdfBEAST folder 1

pdfBEAST folder 2

pdfBEST_folder_svenska.pdf

pdfBEAST_proj_NEWSLETTER_2_MARCH_2015.pdf

pdfBEAST_proj_NEWSLETTER_3_Oct2015.pdf

pdfBEAST_proj_NEWSLETTER_4_Mar2016.pdf

pdfBEAST_proj_NEWSLETTER_5_Oct2016_final.pdf

Kontaktinformation

Projektkoordinator Ylva Ek
Energikontoret Östra Götaland
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+46 (0)70 189901

Länkar till BEAST

www.beastproject.eu

www.facebook.com/BEASTprojectEU

https://twitter.com/BEASTprojectEU

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin