Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Våra tjänster

Energikontoret Östergötland erbjuder en rad tjänster för att förenkla för dig som företagare eller anställd inom offentlig förvaltning att mer aktivt arbeta med energi- och klimatfrågor. Vi bistår med kunskap och erfarenhet i den omfattning som efterfrågas.

Utveckling av projekt

Har du en bra projekt idé? Vi tipsar om och undersöker möjligheter till EU- bidrag och annan offentlig finansiering. Vi tar även kontakt med myndigheter och möjliga samarbets-partner för att utveckla och förverkliga projektet.

Assistans vid ansökningar

Vi erbjuder assistans i alla delar av ansökningsprocessen under förutsättning att Energikontoret kan delta med en aktiv roll i det planerade projektet.

Projektkoordinering

Vi erbjuder koordinering av regionala initiativ och projekt inom energi- och klimatområdet som bedrivs såväl regionalt, nationellt eller internationellt.

Koordinering av nätverk

Vi erbjuder att bygga upp och underhålla regionala nätverk inom områdena energieffektivisering, förnybar energi och hållbara transporter.

Utformning av utbildningar och seminarier

Vi erbjuder utbildningar och seminarier efter önskemål och behov inom en stor del av energi- och klimatområdet – oavsett kunskapsnivå.

Energistatistik

Lokal och regional energistatistik för Östergötlands län. Här hittar du de senaste rapporterna.

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin